Pavisam Latvijā ir uzskaitīti ap 73 202 kilometriem autoceļu un ielu. Ceļu tīkla blīvums mūsu valstī ir 1,13 kilometri uz vienu kvadrātkilometru. Valsts pārziņā ir 20 323 km ceļu, pašvaldību rūpju lokā - 43 059 km. Visi Latvijas galvenie ceļi ir segti ar melno asfalta segumu un to kopgarums ir 8052 km.