"Mūsa - no Latvijas-Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz ietekai Lielupē; Upes garums ir 164. Zivis - asari, ālanti, līdakas, plauži, raudas, vimbas, vēdzeles, zandarti. Sākas Lietuvā starp Jonišķiem un Šauļiem. Lietuviskais nosaukums -Mūša. Mūsa 6 km ir Latvijas un Lietuvas robežupe, tā plūst pa līdz 15 m dziļu ieleju, tuvāk Bauskai krasti kļūst stāvi, vietām dolomīta atsegumi."