Ventspils rajons, Ugāles pag. 400 m DAA no Vecumu mežsargmājas, pie vecā mājceļa (gar to iet elektrolīnija). Mētru mežn. 57.kv., izcirtuma malā. Garums – 6,7 m, platums – 4,2 m, augstums – 2,8 m, apkārtmērs – 17,9 m, tilpums – 42 m³. Pelēksārts, viengabalains, lielkristālisks ragmāņa biotīta granīts. Stāvas sānu malas, vienos sānos augšdaļā liela dabīgi izplīsusi mulda (1,9 x 1 m, dziļums 0.4 m).