Alūksnes rajons, Virešu pag., uz Vizlas labā krasta, 70 m augšpus tās ietekas Gaujā. Garums – 6,0 m, platums – 3,7 m, augstums – 3,4 m, apkārtmērs – 15,0 m, pārplīsis divās daļās kuru tilpums – 35 un 6 m³. Nav iegrimis zemē, balstās uz citiem laukakmeņiem un dolomīta pamata. Neregulāra, šķautņaina forma. Pelēks, smalkgraudains biotīta gneiss. Cieši blakus akmenim - 6 m3 lielais atlūznis. Atrodas upes ielejā, daļēji upē. Teika stāsta, ka uz šī akmens ziedojuši zemes dieviem; Pērkons saskaities un saspēris akmeni divās daļās.