"Pils 4, Cesvaine, LV-4871, Madoans raj. Pils celta Ā.G.B.Emīlam fon Vulfam 1890.-97. g. pēc arhitekta H.Grīzebaha projekta vēlīnā Tjūdoru neorenesanses stilā un uzskatāma par spožāko šī stila paraugu Latvijā. Tās tēlu veido absolūta kvalitāte celtnes proporcijās un neapmesto laukakmeņu mūrējuma un detaļu izpildījumā, kā arī harmoniska iekļaušanās apkārtējā ainavā. Tā kā pils nav cietusi ne 1905. g. ne 2. pasaules kara laikā tajā saglabājusies sākotnējā neorenesanses stila interjeru apdare - kokgriezumiem rotātas kāpnes, ēdamzāles griestu kasetējums, stuka veidojumi u.c., kas saglabājušies arī pēc 2002. g. ugunsgrēka"