"Mazā Parka 7, Tukums, LV-3101, Tukuma raj. Muižas centra apbūve veidota simetriski ap parādes pagalmu. Tā abās malās ir saimniecības ēka un kalpu māja, stallis pretī pilij zudis. Kungu māja sākotnēji bijusi vienstāvīga, celta 18. gs. 1. pusē. Tai 18. gs. vidū uzbūvēja vienu sānu flīģeli, bet 18. gs. 2. pusē otru sānu flīģeli, visai ēkai izbūvēja otro stāvu. 1821. gadā rekonstrukcijā pēc arhitekta G. A. Berlica projekta pils ieguva klasicisma formas, tai pārbūvēja fasādes un izbūvēja portiku. Pils parkā pāri gravai pēc arh. Berlica projekta celts akmens tilts, dziļāk parkā - rotonda. Laika posmā no 1923. - 1929. g. Durbes pilī dzīvoja dzejnieks Rainis."